Azine
Om tidningen Azine
Köpa Azine
Kontakta Azine
Hjälpa till
Annonsera i Azine
About Azine English

Senaste numret
Nästa nummer
Arkiv

Kurser/Skolor
Intervjuer
Forum

ACG
SUA
ACG Göteborg
AmigaGuiden

Annonsörer:
GGS-Data

Sponsorer:
AmigaRulez (Forum)
GGS-Data
WestSide Praetorian
M.Andersson

Försäljningsställen
GGS-Data
Guru Meditation


Senaste Nummer 8 Nummer 7 Nummer 7 bilaga Nummer 6 Nummer 5++ Nummer 4 Nummer 3 Nummer 2 Nummer 1

Vill du ha din banner här?
Skriv till info@azine.nu!
Välkommen till hela Sveriges Amigatidning.


ACGs maskot

Om tidningen

Azine är en svensk ideell Amigatidning som produceras och ges ut av Amigaföreningen ACG.

Tidningen hade förrut namnet ACG-Bladet men har bytt namn till Azine för att kunna nå en större publik. I och med namnbytet har även föreningen SUA gått med i sammarbetet kring Azine och erbjuder sina medlemmar tidningen i medlemsskapet i föreningen.
Målet med tidningen är att Sverige ska ha en egen tryckt Amigatidning, med ett innehåll som såväl erfarna och oerfarna Amigaägare ska ha nytta av, och som kommer ut ca fyra gånger per år.

Vi hoppas att Amigaägarna i Sverige tycker att det bör finnas en svensk Amigatidning och att de kommer att köpa denna.

Historik

Tidningen Azine startade upp i mitten av 2002 med en helt ny redaktion, jämfört med redaktionen på ACG-Bladet, under ledning av Magnus Andersson.
Sedan starten har redaktionen successivt utökats med ett flertal engagerade personer.

Om redaktionen

Redaktionen består av följande personer:
 • Magnus 'Menthos' Andersson - Chefsredaktör och ansvarig utgivare/Webmaster/Grafik.
 • Erik 'Browallia' Browaldh - Scene.
 • Tobias 'Legerdemain' Söderlund - Spel.
 • Fredrik 'McDrill' Söderberg - Medhjälpare/Korrekturläsare/Översättare (ACG).

Personer som bidrar/har bidragit:
 • Johan 'Graak' Forsberg - Skribent/Reporter.
 • Johan Engdahl - Spel/Hårdvara.
 • Adam Chodorowski - Medhjälpare/AROS (SUA).
 • Hamed Ahmadi - Grafik.
 • Bente Hjelm - Översättare (Norska).
 • Björn Axelsson - Retrogaming.
 • Mikael 'A-Rec' Engström - Shareware.
 • Kent 'Artech' Stahre - Grafik.
 • Kim Maristo - Grafik.
 • Robert Kohlén - Grafik.
 • Erik Holmgren - Medhjälpare (ACG-G).
 • Fleecy Moss - Skribent (Amiga Inc.).

Azine-banners

Azine har banners som du kan lägga upp på din egen hemsida. Länken i bannern går till Azines startsida. För att lättast lägga Azines banner på din sida så kan du klippa in html-koded vid den banner du vill ha i din hemsidas kod (på ett för dig passande ställe).

Standard

<a href="" target="_blank"><img src="bilder/azine_banner2.gif" border="0" width="234" height="60"></a>

Förstasida

<a href="" target="_blank"><img src="bilder/frontpagecurrent_smallest.jpg" border="0" width="144" height="202"></a>


Hemsidorna underhålls av Magnus Andersson